Ogłoszono przetarg na wybór najemcy strefy gastronomicznej Wodnego Parku Tychy.

Park Wodny TychyInwestor budowy Wodnego Parku Tychy na swojej stronie internetowej opublikował szczegóły postępowania przetargowego na wynajem przestrzeni strefy gastronomicznej. Pod najem oddano pomieszczenia o łącznej powierzchni 760,5 mkw.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA, które jest inwestorem powstającego Wodnego Parku Tychy zaprasza do przetargu podmioty, które udokumentują, że prowadziły co najmniej jeden lokal o charakterze gastronomicznym o łącznej powierzchni min. 400 mkw. przez okres przynajmniej 3 lat. Dodatkowym warunkiem jest doświadczenie wynikające z zatrudnienia przy prowadzonej działalności minimum 8 osób na umowę o pracę.

– Planujemy, że rocznie nasz obiekt będzie odwiedzać około 350 tys. gości. To pozwala wyobrazić sobie skalę klientów strefy gastronomicznej – mówi Zbigniew Gieleciak, Prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

Oferty, które wpłyną do RCGW S.A. zostaną przeanalizowane przez komisję przetargową i poddane ocenie według dwóch kryteriów. W 70 proc. wybór najkorzystniejszej oferty zostanie podyktowany zaoferowaną ceną najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni. 30 proc. oceny stanowić będzie zaś wartość procentowa przychodu ze sprzedaży przekazywana co miesiąc do właściciela obiektu. Podmiot, który zaoferuje najlepsze warunki zostanie zaproszony do podpisania umowy na okres 5 lat. Wynajmujący uzyska dostęp do pomieszczeń w stanie surowym, na 3 miesiące przed oficjalnym otwarciem Wodnego Parku Tychy.

Propozycje należy zgłaszać do siedziby RCGW S.A., do 15 lipca 2016 roku, przy jednoczesnej wpłacie wadium w wysokości 5000 zł.


Źródło : http://www.portalspozywczy.pl/