Rusza pierwszy przetarg na wybór najemcy strefy gastro Wodnego Parku Tychy.

park wodny24 czerwca br. opublikowano szczegóły przetargu na wynajem przestrzeni w strefie gastronomicznej Wodnego Parku Tychy. Przedmiotem postępowania są pomieszczenia o łącznej powierzchni 760,5 m2.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., które jest inwestorem powstającego Wodnego Parku Tychy zaprasza do przetargu podmioty, które udokumentują, że prowadziły co najmniej jeden lokal o charakterze gastronomicznym o łącznej powierzchni min. 400 m2 przez okres przynajmniej 3 lat. Dodatkowym warunkiem jest doświadczenie wynikające z zatrudnienia przy prowadzonej działalności minimum 8 osób na umowę o pracę.

Podmiot, który wygra postępowanie przetargowe zostanie zaproszony do podpisania umowy na okres 5 lat. Wynajmujący uzyska dostęp do pomieszczeń w stanie surowym, na 3 miesiące przed oficjalnym otwarciem Wodnego Parku Tychy.

Ofert należy zgłaszać do siedziby RCGW S.A., do 25 lipca 2016 roku, przy jednoczesnej wpłacie wadium w wysokości 5000 zł. Szczegóły zamówienia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.rcgw.pl/pl/bip/przetargi/id,178.html


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/