„PRZYJACIEL SZKOŁY” – to szczególne wyróżnienie otrzymali tyscy dzielnicowi.

POLICJA„Przyjaciel Szkoły” to niezwykły tytuł, który przyznaje się za bezinteresowną pracę na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, a także za publiczne wspieranie i popularyzowanie działań szkoły wpływające na pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym. Taki właśnie tytuł otrzymali dzielnicowi tyskiej policji sierż.szt. Mariusz Rapacz oraz st.sierż. Piotr Orłów.

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach odbyło się spotkanie pod hasłem „BĄDŹ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ!” Obgadywanie, izolowane, wyzywanie, obrażanie to tylko część form werbalnej przemocy z jaką może spotkać się młody człowiek. Dlatego też naszym obowiązkiem jako ich opiekunów, rodziców jest nauczenie dziecka jak może poradzić sobie z tego typu problemami. Wnioski z badań Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczące skali dokuczania w polskich szkołach wykazują, że problemu doświadcza ponad połowa dzieci w szkołach podstawowych. Tego typu kampanie zawsze wspierają policjanci i biorą udział w ich promowaniu. Spotkanie było okazją do uroczystego wręczenia wyjątkowych wyróżnień dla dwóch tyskich dzielnicowych. Sierż. szt. Mariusz Rapacz oraz st. sierż. Piotr Orłów otrzymali honorowy tytuł „Przyjaciela Szkoły”. Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu, który zna najlepiej problemy i „bolączki” społeczeństwa. Właściwa reakcja na czasem bardzo trudne sprawy jest potem nagradzana zadowoleniem mieszkańców. Zawsze służy pomocą chociażby poprzez informowanie o możliwościach rozwiązania ich problemów, wskazuje instytucje, które należy w to również zaangażować. Dzielnicowym gratulujemy wyróżnienia oraz wzorowej postawy podczas wykonywanej pracy.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/