Powiatowy Urząd Pracy w Tychach przyjmuje wnioski „Praca dla młodych”.

urzad_pracy-tychyInformujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach przyjmuje wnioski na nowy instrument rynku pracy – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Pracodawca lub przedsiębiorca na podstawie zawartej z urzędem pracy umowy może otrzymać przez okres 12 miesięcy refundację 90% kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, nie więcej jednak niż kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z art. 104c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Więcej na http://tychy.praca.gov.pl/


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/