Działania „Kontrola drogowa – Pieszy”

Policja - KIADzisiaj na terenie Tychów policjanci prowadzili działania „Kontrola drogowa -Pieszy”. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza pieszych. Stróże prawa w szczególności zwracali uwagę na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez niechronionych użytkowników ruchu drogowego.

Akcja rozpoczęła się się o godz. 06.00 , i trwała do godz. 14.00, a jej głównym celem było dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Działania były ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenia w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa zwracali uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi sami nie łamią zasad ruchu drogowego.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/