PRZESTRZEŃ DLA SZTUKI – warsztaty – Przenikanie motywów w sztuce.

PrzestrzeńPRZESTRZEŃ DLA SZTUKI – warsztaty – Przenikanie motywów w sztuce.
Miejskie Centrum Kultury, 19.05.2016 godz. 17.00

Przestrzeń dla Sztuki to okazja do spotkania, podczas którego uczestnicy dyskutują na tematy szeroko związane ze sztuką, jej odbiorem i odniesieniami do współczesności. Piotr Kumor, prowadzący warsztaty, przedstawia różnorodność interpretacji i postrzegania sztuki.

Spotkania są bezpłatne, a zainteresowani spotykają się raz lub dwa razy w miesiącu, w czwartki o godzinie 17:00 w Miejskim Centrum Kultury w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26. Każde zajęcia poświęcone są innemu zagadnieniu.

 


Źródło : http://kultura.tychy.pl/