Wspólne służby tyskich policjantów z adeptami szkoły policji.

POLICJARozpoczęły się wspólne służby tyskich policjantów z kursantami Szkoły Policji w Katowicach. Młodzi policjanci patrolują miasto pod czujnym okiem doświadczonych mundurowych. Dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantami Szkoły Policji w Katowicach i Komendy Miejskiej Policji w Tychach, tylko w najbliższym czasie na ulicach miasta pojawi się 200 dodatkowych stróżów prawa.

Od początku tygodnia prawie codziennie policjantów z tyskiej komendy wspierają słuchacze ze Szkoły Policji w Katowicach. Kursanci, pod czujnym okiem doświadczonych mundurowych, dbają o bezpieczeństwo mieszkańców miasta. W maju i czerwcu aż 200 adeptów będzie szkoliło się pod opieką starszych kolegów, aby później doświadczenia te rozwijać w swoich macierzystych jednostkach. Oznacza to, że aż tylu mundurowych dodatkowo będzie dbało o bezpieczeństwo w mieście. Wspólne patrole są możliwe dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Tychach, a Komendantem Szkoły Policji w Katowicach. Nadrzędnym celem zawartego porozumienia jest przede wszystkim troska o bezpieczeństwo mieszkańców.

 


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/