Seminarium dla przedsiębiorców

Park naukowo-technologiczny IT LOFT PARK Tychy zaprasza firmy z terenu województwa śląskiego na praktyczne seminarium dla przedsiębiorców poświęcone innowacjom, ich finansowaniu, a także wdrażaniu w perspektywie 2014-2020.

Seminarium odbędzie się 16 maja w godz. 9.30-15.00 w Parku naukowo-technologicznym IT LOFT PARK, przy ul. Browarowej 21 w Tychach (kompleks Browaru Obywatelskiego).

Tematyka seminarium:
1. Polityka innowacyjności i jej osadzenie w instrumentach wsparcia.
2. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla firm wdrażających innowacje procesowe i produktowe.
3. Aktualne możliwości uzyskania wsparcia na innowacje – środki regionalne i krajowe.
4. Warsztaty praktyczne z wdrażania innowacji na rynek dla firm: INNOVATION GAME.
Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.itloftpark.pl/szkolenia.
Kontakt: IT LOFT PARK Tychy, +48 728 833 709, e-mail: szkolenia@itloftpark.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednego przedsiębiorstwa mogą wziąć udział 2 osoby. Wyjątkowo dopuszcza się większą liczbę osób, nie większą niż 4 osoby.
Udział w seminarium jest bezpłatny.