Drugie życie skweru przy ul. Dębowej.

 


Park kieszonkowy przy ul. Dębowej istnieje od 2018 r. Powstał jako przestrzeń relaksu dla lokalnej społeczności, w kontakcie z miejską przyrodą.

Zieleń w tym miejscu jest wyjątkowo piękna. Historyczne starodrzewie jest bowiem pozostałością po trakcie paprocańskim, łączącym niegdyś Tychy z Paprocanami. Trakt od początku ocieniały jesiony, dęby i kasztanowce. Dziś, służą one spacerowiczom i użytkownikom parku kieszonkowego, których przybywa. Park coraz częściej jest miejscem odpoczynku i spotkań. Jego początki nie były jednak łatwe. Przez około rok miasto próbowało uporać się z dotykającym tę inwestycję wandalizmem. Niszczono głównie drewniane podesty, oświetlenie oraz instalację elektryczną. Obecnie park przygotowany jest do zimy – ściągnięto hamaki, ale również przeprowadzono remont uszkodzonych elementów – wymieniono nawierzchnię i elektrykę.

– Koszt remontu to około 43 tysiące złotych. Miejmy nadzieję, że przyszły sezon będzie bardziej łaskawy i wszyscy użytkownicy będą właściwie korzystali z tej pięknej przestrzeni. To wspólne dobro nas wszystkich dlatego apeluję: dbajmy o to miejsce, nie niszczmy go – mówi Agnieszka Lyszczok, dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.


Źródło : https://tzuk.tychy.pl/