Odtworzenie zbiornika wodnego w Bijasowicach.

 


W lipcu br. Gmina Bieruń otrzymała promesę od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadanie związane z usuwaniem klęsk żywiołowych. Obejmuje ono odtworzenie zbiornika wodnego zniszczonego w czasie powodzi w 2010 roku w Bijasowicach o pow. ok. 2,5 ha w celu zwiększenia retencji wraz z zagospodarowaniem terenu i uporządkowaniem, oraz umocnieniem linii brzegowej. W związku z tym od 24 września na terenie przeznaczonym do otworzenia zbiornika wykonuje się m.in.:

  • Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych zagajników,
  • Oczyszczenie terenu,
  • Odmulenie czaszy zbiornika o pow. ok. 2,5 ha i średniej głębokości zamulenia 1,2 m koparkami zgarniakowymi,
  • Plantowanie skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych,
  • Wykonać umocnienie stopy skarpy zbiornika.

Termin wykonania prac planowany jest do końca listopada 2018 roku.


Źródło : http://www.bierun.pl/