Geopoetyckie ścieżki. Miejsca i emocje prof. Zbigniewa Kadłubka – wieczór autorski.

 


Pasaż Kultury Andromeda – 22 września 2018 r., godz. 17.00
wstęp wolny

Zbigniew Kadłubek filolog klasyczny, komparatysta, pisarz, eseista. Kierownik Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym UŚ, Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011). Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach, Johannes-Bobrowski-Gesellschaft e.V. w Berlinie i CompaRes – International Society for Iberian-Slavonic Studies w Lizbonie, członek rady redakcji kwartalnika Fabryka Silesia.

Opublikował dwie książki nt. teologii i poezji św. Piotra Damianiego, tłumaczył jego średniołacińskie wiersze. Wydał: zbiór esejów Myśleć Śląsk. A. Kunce, Z. Kadłubek (Katowice 2007); Listy z Rzymu (Katowice 2008, Kotórz Mały2012), przekład Ajschylosa Prometeusza skowanego (Kotórz Mały 2013), powieść geopoetycką Fado. Piosenka o duszy (Katowice 2015) oraz Bezbronne myśli. Eseje i inne pisma o Górnym Śląsku (Katowice 2016). Współautor Ilustrowanego Słownika terminów literackich (Gdańsk 2018).

Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej (Katowice 2010, 2011) była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2011.

Prowadzenie: Agata Cichy


Źródło : https://teatrmaly.tychy.pl/