Tauron Ciepło przeniesie 400 pracowników do nowej spółki?

tauronSolidarność działająca w Tauron Ciepło sprzeciwia się planom przeniesienia 25 proc. dotychczasowej załogi do nowej spółki – Tauron Serwis. Związkowcy obawiają się, że po roku, gdy skończy się okres ochronny gwarantowany przez art. 23 prim kodeksu pracy, 400 osobom zostaną obniżone wynagrodzenia. 

Niespokojnie w Tauronie Ciepło. Pracownicy obawiają się, że planowana reorganizacja w ich zakładzie może doprowadzić do pogorszenia warunków zatrudnienia 25 proc. załogi. Chodzi o 400 osób, zatrudnionych w jednostce serwisowej, którzy mieliby zostać przeniesieni do nowopowstającej spółki – Tauron Serwis sp. z.o.o. Solidarność informuje, że jeśli zarząd nie wycofa się ze swoich planów, to w firmie rozpoczną się akcje protestacyjne.

Zmiany organizacyjne miałyby nastąpić w trakcie wakacji, po zakończeniu konsultacji ze związkami zawodowymi. Ciągle trwają ustalenie dotyczące określenia dokładanej liczby pracowników, którzy mieliby zostać przeniesieni i kryteria ich doboru.

Dodajmy, że w skład Tauronu Ciepło wchodzą: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Tychy, EC Bielsko-Biała oraz EC Kamienna Góra. Zmiany reorganizacyjne mają dotknąć jednostkę serwisową, a nowotworzona firma miałaby świadczyć usługi na rzecz podmiotów, wchodzących w skład Grupy Tauron Polska Energia. Jak tłumaczy Uhryn celem powołania nowej spółki jest łączenie obszarów eksploatacyjnych i serwisowych. Dzięki ich skonsolidowaniu, Tauron Serwis będzie charakteryzować się niskimi kosztami ogólnymi, administracyjnymi i finansowymi.


Źródło : http://www.strefabiznesu.dziennikzachodni.pl/