Z dziennika budowy Parku Wodnego w Tychach

W kończącym się tygodniu, na terenie budowy Wodnego Parku Tychy prowadzono prace budowlane m.in. w strefie surfingu. Kontynuowano również roboty ciesielskie przy schodach łukowych strefy wejścia do obiektu. Zakończono także prace na elewacji budynku bioelektrociepłowni. Z kolei poza głównym obiektem prowadzono roboty na dolnej płycie parkingu oraz przy układaniu podbudowy pod drogi wewnętrzne i krawężniki. Montowano również instalację elektryczną i teletechniczną.

Park wodny foto 8

Park wodny foto 9


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/