Tyski Park Południowy z nowymi alejkami.

 


Zakończono prace związane z modernizacją ścieżek pieszo-rowerowych na powierzchni 2500 metrów kwadratowych parku- od ulicy Tischnera, aż do połączenia z istniejącym ciągiem komunikacyjnym od strony ulicy Uczniowskiej oraz ścieżki wokół istniejącego placu zabaw i siłowni.
Remont obejmował całkowitą wymianę istniejącej nawierzchni wraz z podbudową. Dotychczasowa nawierzchnia mineralna została zastąpiona przepuszczalną dla wody nawierzchnią mineralno-żywiczną na odcinkach pieszych, natomiast na odcinku rowerowym zastąpiona została betonem asfaltowym.

Źródło : Miasto Tychy