Rusza Budżet Obywatelski Miasta Bierunia 2024.

 


W czerwcu wystartuje Budżet Obywatelski Miasta Bierunia 2024. W czwartek, 1 czerwca rozpocznie się pierwszy etap tegorocznej edycji – składanie wniosków. Przez 2 miesiące, do 31 lipca mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji projektów. Zachęcamy do działania!

Tegoroczny harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia będzie bardzo podobny do zeszłorocznego. Jest jedna istotna zmiana – startujemy wcześniej (już 1 czerca) i przeznaczamy aż 2 miesiące na przygotowanie i złożenie wniosku (do 31 lipca). Po etapie składania projektów – w sierppniu nastąpi weryfikacja merytoryczno-formalna złożonych wniosków. Propozycje projektów zakwalifikowane do dalszych etapów BO będą prezentowane na spotkaniach mieszkańców.

Spotkania te odbędą się w pierwszej połowie września i będą miały charakter otwarty. Ich celem będzie nie tylko możliwość przedstawienia założeń swojego projektu szerszej publiczności, ale również możliwość skonsultowania swojego projektu z innymi projektodawcami, a także z ekspertem oceniającym projekty. Po spotkaniu zaistnieje możliwość zmodyfikowania projektu – według wskazówek eksperta lub według sugestii mieszkańców lub innych projektodawców.

Po końca września zaprezentowana zostanie lista projektów w ich ostatecznym kształcie, która poddana zostanie pod głosowanie mieszkańców. Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 2 października – 15 października. Do końca października znane będą wyniki głosowania.Ich publikacja może nastąpić po 1 listopada.

Na tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia przeznaczona jest kwota 650 000 zł.

Tak jak i w zeszłym roku zastosowany został podział na dwie kategorie projektów:

  • projekty ogólnomiejskie (duże) – na które przeznaczona jest kwota 250 000 zł
  • projekty małe (okręgowe) – na które przeznaczona jest kwota 400 000 zł

Propozycje projektów zgłaszać można w obu kategoriach.

  • Wartość projektu ogólnomiejskiego mieścić się musi w kwotach 80 000 zł – 250 000 zł.
  • Wartość projektu małego (okręgowego) musi być niższa niż 80 000 zł.

Propozycje projektów zgłaszać będzie można na papierowych wnioskach, które dostępne będą od 1 czerwca oraz elektronicznie (online) na platformie dedykowanej Budżetowi Obywatelskiego – bierun.budzet-obywatelski.org. 


Źródło : https://www.bierun.pl/