Zmiana organizacji ruchu w okolicy bieruńskiej Starówki.

 


Uwaga! Zmieniona zostaje organizacja ruchu w okolicach bieruńskiej Starówki! Rozpoczyna się realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu. Zadanie to obejmie również remont fragmentu ulicy Spyry. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą mapką, która prezentuje wyznaczone objazdy, wynikające z wyłączenia z ruchu fragmentów dróg.

Najważniejsze informacje dotyczące inwestycji pn.: Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu

 • Wartość inwestycji: 5 074 236,50 zł
 • Dofinansowanie: 95% wartości inwestycji z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD
 • Termin realizacji inwestycji: wrzesień / październik 2023

Informujemy, iż w dniu 20  kwietnia br. rozpoczną się prace związane z przebudową wskazanych w zadaniu ulic oraz fragmentu ul. Spyry.

Planowany czas realizacji Zadania: max. 6 miesięcy,

Wykonawca Zadania: HYDROGOP Sp. z o.o.

Pierwszy etap prac: wzdłuż ulicy Kopcowej.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę organizacji ruchu w rejonie Bierunia Starego, a także o nieparkowanie pojazdów wzdłuż przebudowywanych ulic!

W ramach całej inwestycji zrealizowane zostaną prace związane z:

1. Przebudową ul. Słowackiego, w zakresie wykonania:

 • konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodników,
 • kanalizacji deszczowej wraz z przepięciem rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
 • skablowania sieci energetycznej nN,
 • kablowej sieci oświetlenia ulicznego LED,
 • kanalizacji teletechnicznej.

2. Przebudową ul. Latochy, w zakresie wykonania:

 • konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów,
 • kanalizacji deszczowej wraz z przepięciem rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
 • kablowej sieci oświetlenia ulicznego LED,
 • kanalizacji teletechnicznej.

3. Przebudową ul. Kopcowej, w zakresie wykonania:

 • konstrukcji nawierzchni jezdni, skrzyżowań, chodników, zjazdów oraz odcinka ścieżki rowerowej;
 • kanalizacji deszczowej wraz z przepięciem rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
 • kablowej sieci oświetlenia ulicznego LED,
 • sieci telekomunikacyjnej i kanalizacji teletechnicznej,
 • skablowania sieci energetycznej nN,
 • sieci wodociągowej.

Plac budowy został już Wykonawcy przekazany. Roboty budowlane ruszą 20 kwietnia.


Źródło : https://www.bierun.pl/