Tyskie Wodociągi likwidują kasę przy ul. Sadowej. Płatności dokonasz za pomocą internetu.

 


Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 30 czerwca 2023 roku, nastąpi likwidacja kasy Przedsiębiorstwa zlokalizowanej w jej siedzibie w Tychach, przy ul. Sadowej 4.

Powyższe podyktowane jest faktem, iż aktualnie kasa Przedsiębiorstwa obsługuje znikomą ilość klientów, co powoduje, iż dalsze jej utrzymywanie jest nieuzasadnione.

Mając na uwadze przyzwyczajenia klientów korzystających z punktu kasowego o jego likwidacji informujemy z dużym wyprzedzeniem, zachęcając jednocześnie do korzystania z funkcjonalności udostępnionych przez Przedsiębiorstwo  jego  klientom w ramach  Internetowego Biura Obsługi Klienta, gdzie zapewniona  jest obsługa szybkich przelewów internetowych, jak również usługi „Polecenie Zapłaty”, która pozwala na, w pełni automatyczną, realizację płatności za faktury wystawiane przez Przedsiębiorstwo.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 31 marca 2023 roku  zostanie zlikwidowany punkt obsługi  „Moje Rachunki” zlokalizowany w  kasie Przedsiębiorstwa.

Licząc na Państwa zrozumienie,  Zarząd RPWiK Tychy S.A. przeprasza za ewentualne utrudnienia związane z ww. likwidacją.


Źródło : https://rpwik.tychy.pl/