Wypełnij ankietę : „Zachowania i postawy społeczne dorosłych mieszkańców Miasta Tychy wobec środków psychoaktywnych i przemocy”.

 


Do 15 września można wypełniać ankietę pn. „Zachowania i postawy społeczne dorosłych mieszkańców Miasta Tychy wobec środków psychoaktywnych i przemocy”.

Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy, a jego wyniki wykorzystane zostaną do opracowania rekomendacji dla dalszych działań profilaktycznych w zakresie uzależnień w naszym mieście.

Badanie realizuje niezależna firma badawcza Grupa BST sp. z o.o. z Katowic. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem (tel. 32 776 35 40) lub wykonawcą (tel. 32 32 722 84 54).

Link do ankiety>>


Źródło : https://umtychy.pl/