Nielegalny pobór wody z hydrantów w Tychach.

 


Wodociągi Tyskie otrzymują ostatnio sporo informacji od mieszkańców, o nielegalnym poborze wody z hydrantów, który to pobór powoduje pogorszenie parametrów jakościowych wody, doprowadzając również do jej marnowania.

Na kradzieży wody najbardziej tracą jej odbiorcy, ponieważ takie działanie zwiększa jej straty i ma bezpośrednie przełożenie na cenę naszej kranówki.

By skutecznie walczyć z nielegalnym poborem wody bardzo ważna jest współpraca mieszkańców z „Wodociągami” i władzami samorządowymi. Prosimy zatem mieszkańców, aby nie pozostawali obojętnymi na zauważone przypadki niewłaściwego użycia hydrantów.

Informacje o nielegalnym poborze wody z tych urządzeń można bezpośrednio zgłaszać u dyspozytora RPWiK Tychy S.A. pod numer tel. 32 325 70 00, 994 (czynny całą dobę) lub bezpośrednio na Policję tel. 997 lub 112.

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z prawem, grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody może wynosić nawet 5000 zł.


Źródło : https://rpwik.tychy.pl/