Polski Ład – Kolejne dofinansowania dla Bierunia i powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 


Gmina Bieruń otrzymała prawie 2 miliony złotych dofinansowania z rządowego programu POLSKI ŁAD na modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta, natomiast Powiat Bieruńsko-Lędziński otrzymał 6 milionów 370 tysięcy dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Mielęckiego w Czarnuchowicach. Oznacza to, że wkrótce ruszy realizacja długo wyczekiwanych inwestycji w Bieruniu.

Dofinansowania przyznane zostały Miastu Bieruń i Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w ramach trzeciej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD (PGR). Realizacja dofinansowanych zadań zakończona będzie do końca października 2023 roku.

Jakie konkretnie zadania zostaną zrealizowane?

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń

1. W ramach modernizacji kompleksu boisk sportowych, zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Węglowej, zostaną wykonane nowe nawierzchnie na trzech boiskach: do piłki ręcznej, do koszykówki i do siatkówki. Wszystkie urządzenia związane z tymi boiskami (bramki, słupki itp.) zostaną wymienione na nowe. Ponadto wzdłuż boisk zostaną wykonane łapacze piłek (piłkochwyty). Wyremontowane zostaną również dojścia prowadzące do kompleksu boisk. Zadanie obejmuje również wymianę ogrodzenia.

2. Na skateparku przy ul. Królowej Jadwigi, zainstalowane zostanie nowe urządzenie Quarter Pipe. Natomiast na sąsiadującym ze skateparkiem placu zabaw wykonana zostanie nowa, bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa, tj. amortyzująca ewentualne upadki.

Przebudowa drogi powiatowej 5927S, ul. Mielęckiego w Bieruniu

To zadanie, które zrealizowane zostanie przez Powiat Bieruńsko-Lędziński – ulica Andrzeja Mielęckiego w Czarnuchowicach jest droga powiatową. Zakres zaplanowanych prac jest bardzo szeroki. Droga przejdzie gruntowną przebudowę.


Źródło : https://www.bierun.pl/