Zmiana w przyznawaniu dotacji na własną działalność gospodarczą.

 


Od dnia 4 czerwca 2022 r. przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie możliwe, o ile w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o te środki wnioskodawca pozostawał bez zatrudnienia i nie wykonywał innej pracy zarobkowej (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Powyższe dotyczy wniosków złożonych od 04.06.2022r.

Wnioski złożone do 03.06.2022r. będą oceniane wg dotychczasowych przepisów.


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/