Uroczyste podsumowanie III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Moja Książka.

 



Źródło : https://kultura.tychy.pl/