Bieruń oświetla budowane ścieżki rowerowe.

 


Trwają prace przy budowie ścieżek rowerowych w kilku lokalizacjach Bierunia. Związane jest to z realizacją dużego projektu, znanego pod nazwą Centrum Przesiadkowe-etap II, zakładającego rozbudowę infrastruktury rowerowej w Bieruniu oraz modernizację dworca autobusowego w Bieruniu Starym. Obecnie realizowane są prace związane z instalacją oświetlenia LED na niektórych fragmentach budowanych dróg.

Oświetlenie wykonane w tychnologii LED zostało już zamontowane na dwóch odcinkach powstających ścieżek rowerowych:

  • Na odcinku od ulica Marcina do ulicy Licealnej (koło parkingu).
  • Na przedłużeniu wybudowanej w 2019 roku równolegle do ulicy Turystycznej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Św. Kingi (w stronę Starostwa Powiatowego) i dalej  – od ulicy Św. Kingi aż do ulicy Zarzyny.

Na odcinkach tych wkrótce pojawi się nawierzchnia asfaltowa. Na obecną chwilę ułożone są obrzeża i przygotowana podbudowa. Zamontowane zostały też słupy oświetleniowe wraz z oprawami wykonanymi w technologii LED.

Inwestycja zrealizowana powinna być do końca roku 2022. Przypomnijmy, że Miasto Bieruń otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 629 171,63 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dzięki pozyskanym środkom zrealizuje kolejny szeroko zakrojony projekt o łącznej wartości ponad 3 miliony złotych. Projekt zakłada przystosowanie dworca autobusowego w Bieruniu Starym do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Przesiadkowego oraz olbrzymią rozbudowę infrastruktury rowerowej w mieście.


Źródło : https://www.bierun.pl/