Ruszyła nowa bieruńska akcja „Rowerowo zawsze zdrowo”.

 


4 maja ruszył nowy bieruński projekt pn.: ROWEROWO ZAWSZE ZDROWO, który skierowany jest do uczniów bieruńskich szkół podstawowych oraz podopiecznych bieruńskich przedszkoli. Nawiązuje on do realizowanych w minionych latach w naszym mieście akcji: ROWEROWY MAJ oraz BIERUŃ ROWEREM STOI, ale w tym roku przebiegnie w odświeżonej wersji. Cel jest ten sam: promocja roweru jako przyjaznego środowisku naturalnemu i sprzyjającego zdrowiu środka transportu.

Zasady akcji są bardzo proste: każdy przedszkolak i uczeń, który w maju dotrze na lekcje na rowerze, otrzyma punkt (każda placówka oświatowa ma swój wewnętrzny regulamin). Dla najaktywniejszych klas w szkołach i grup w przedszkolach przewidziane sa nagrody. ROWEROWO ZAWSZE ZDROWO trwa od 4 maja do 31 maja 2022 roku.

Dzięki codziennym aktywnym dojazdom, uczestnicy zaczynają dzień od ruchu fizycznego, co jest uznawane za metodę zwiększenia efektywności nauki i poprawy koncentracji. Są bardziej aktywni i uśmiechnięci, a ich motywacja aby nie opuścić ani dnia nauki zdecydowanie wzrasta. Aktywne dzieciństwo to podstawa zdrowia, pozwala wzmocnić organizm, zwiększyć sprawność i odporność. Dzięki samodzielnym lub wspólnym z rodzicami i rówieśnikami dojazdom uczniowie stają się bardziej pewni siebie i samodzielni, lepiej poznają swoją okolicę oraz nabywają i utrwalą znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drogach poprzez własną praktykę.

ROWEROWO ZAWSZE ZDROWO to akcja, która wzbogacona będzie prelekcjami na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, organizowanymi w placówkach oświatowych przez bieruńską Straż Miejską. Uczestnicy spotkań otrzymają odblaski, a ponad to będą mieli możliwość dokonania przeglądu swojego roweru i uzyskania rejestracji – wydawanej przez Straż Miejską.

ROWEROWO ZAWSZE ZDROWO uczy poprzez zabawę, a zdrowa rywalizacja i zasada „fair play” to nieodłączne elementy tej kampanii. Każda aktywna podróż do szkoły zwiększa szansę na zdobycie nagrody indywidualnej, jak i klasowej (lub grupowej). Dążenie do wspólnego celu zacieśnia relacje między uczniami, wzmacnia koleżeństwo i umiejętności pracy zespołowej. Tytuł najbardziej rowerowej klasy w szkole lub grupy w przedszkolu przynosi dużo satysfakcji i gwarancję dobrej zabawy.

rowerŹródło : https://www.bierun.pl/