Policjanci z Tychów włączyli się do ogólnopolskich działań „Prędkość”.

 


Policjanci z Tychów włączyli się do ogólnopolskich działań „Prędkość”, których celem było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Na tyskich drogach mundurowi ujawnili łącznie 68 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości. Apelujemy do wszystkich kierujących, aby przestrzegali przepisów dotyczących dozwolonej prędkości jazdy!

Podczas wczorajszych działań „Prędkość” policjanci skontrolowali łącznie 78 pojazdów i ujawnili 68 wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości. Przypominamy, że zgodnie z przepisami, dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanych została zrównana i wynosi do 50 km/h przez całą dobę o ile znaki nie stanowią inaczej.

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach wypadków.

Zatem przypominamy:

– Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków czyli natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.

– Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go – na tym samym pasie ruchu – pojazdu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m.

– Apelujemy do wszystkich kierujących, aby przestrzegali przepisów dotyczących dozwolonej prędkości jazdy!


Źródło : https://tychy.policja.gov.pl/