Tyski Szpital Wojewódzki Megrez wznowił odwiedziny pacjentów.

 


W Szpitalu Megrez w Tychach od poniedziałku, 28 marca 2022 roku, zostały wznowione odwiedziny Pacjentów. W trosce o dobro osób hospitalizowanych i ich szybki powrót do zdrowia, konieczne jest przestrzeganie przez odwiedzających zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Prosimy o zapoznanie się z pełną listą zaleceń.

1. Odwiedziny u pacjenta ogranicza się do 1 osoby pełnoletniej u 1 pacjenta.

2. Zaleca się, aby pacjenta odwiedzała osoba, która przeszła pełny cykl szczepień przeciwko COVID – 19 lub jest ozdrowieńcem z udokumentowanym przechorowaniem.

3. Osoba odwiedzająca powinna być zdrowa i nie może wykazywać objawów infekcji tj. m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, bólu głowy, nudności, wymiotów, biegunki.

4. W przypadku sal wieloosobowych jednocześnie możliwe jest przebywanie jednej osoby odwiedzającej na sali.

5. Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

6. Wskazane, aby przy kolejnych wizytach pacjenta odwiedzała ta sama osoba (zmniejszona rotacja osób z zewnątrz zminimalizuje ryzyko ewentualnych zachorowań).

7. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie • w dni powszednie w godzinach 14.00 – 17.00 • w dni świąteczne w godzinach 10.00 – 18.00.

8. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do: • wypełnienia ankiety epidemiologicznej oraz pomiaru temperatury na głównej portierni szpitala, • noszenia prawidłowo założonej maseczki (zasłaniającej usta i nos), • utrzymywania dystansu 1,5 m, • dezynfekcji rąk po wejściu na teren szpitala oraz na teren oddziału, a także po zakończeniu odwiedzin.

9. Osoba odwiedzająca ma obowiązek stosowania się do zaleceń personelu w zakresie czasu odwiedzin. W wyjątkowych sytuacjach ze względu na stan pacjenta odwiedziny w innych godzinach niż ustalone będą możliwe po uzgodnieniu z ordynatorem właściwego oddziału.

10. Czas odwiedzin nie może przekraczać 15 min.

11. W miarę możliwości zaleca się niekorzystanie z wind.

12. W czasie odwiedzin zabrania się przemieszczania się osób odwiedzających do kuchenek oddziałowych, gabinetów zabiegowych i innych sal chorych.


Źródło : http://www.szpitalmegrez.pl/