Zmiany w komunikacji miejskiej. Sprawdź rozkład jazdy w internecie przed wyjściem z domu.

 


W poniedziałek 31 stycznia Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadzi szereg zmian w komunikacji miejskiej. Zakładają one zawieszenie ok. 20 linii, a także obowiązywanie rozkładów jazdy roboczych nieszkolnych na ponad 70 liniach. To efekt pogarszającej się sytuacji epidemicznej, odbywania przez kierowców kwarantanny, a także wprowadzenia częściowej nauki zdalnej. Organizator transportu apeluje, aby rozkłady jazdy sprawdzać w internecie przed wyjściem z domu na przystanek.

Zarząd Transportu Metropolitalnego kolejny raz dynamicznie reaguje na rozwój sytuacji epidemicznej w kraju i wprowadza liczne, tymczasowe modyfikacje w rozkładach jazdy. Na ponad 70 liniach autobusowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne na dni robocze nieszkolne. – Obowiązywanie tego typu rozkładów oznacza w wielu przypadkach utrzymanie stosunkowo dużej liczby połączeń w szczytach, tj. do ok. godziny 8 oraz po godzinie 14 oraz zmniejszenie oferty przewozowej w godzinach okołopołudniowych i popołudniowych – mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego. – Pasażerom mocno rekomendujemy, aby rozkłady jazdy sprawdzać w internecie przed wyjściem z domu – apeluje w imieniu organizatora komunikacji miejskiej.

Poza zmianami obejmującymi komunikację autobusową, zaplanowano także modyfikację ruchu na 3 liniach trolejbusowych. Na liniach A, B i C, podobnie jak w przypadku wielu linii autobusowych, zostanie wprowadzony rozkład jazdy roboczy nieszkolny.

Od 31 stycznia do 11 lutego 2022 r. w związku z pogarszającą się sytuacją sanitarno-epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawieszeniem od dnia 27 stycznia 2022 r. nauki stacjonarnej w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej w dni robocze:

1) Zawiesza się funkcjonowanie linii: 78, 9495,102252253283648712717736737739747748791932Sz1Sz2Sz3Sz4

2) Według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze nieszkolne będą kursowały linie:12,  812364446565859606673818596103104105108126129130144149154152153155156159 186191196203204205206207208219223225,  230236254255262274646662672677686696,  708710742743788,  880911912913931954995A4JSM101M102.

Linie trolejbusowe: 

Według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze nieszkolne będą kursowały linieAB i C.


Źródło : https://www.metropoliaztm.pl/