XXXI Tyskie Wieczory Kolędowe – „Lulajże ”.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/