Synergia oczyszczalni i wodnego parku godna upowszechnienia przez inne samorządy.

 


Oczyszczalnia ścieków i aquapark w Tychach są w całości zasilane prądem z wytworzonego w oczyszczalni biogazu, zaś nadwyżka energii wystarczyłaby dla miejskiej sieci trolejbusowej. To przykład zielonej transformacji wart upowszechnienia w całej Polsce – wskazują członkowie senackiej komisji ds. klimatu, którzy odwiedzili należące do Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. (RCGW S.A.) oczyszczalnię ścieków w Tychach oraz Wodny Park Tychy.

„Zastosowane w Tychach rozwiązania to w skali kraju ewenement wart naśladowania. Musimy promować tego typu inwestycje i tworzyć przychylne dla nich prawo, pamiętając, iż transformacja energetyczna jest możliwa tylko przy zastosowaniu zielonej energii” – mówiła wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, apelując o szczególny nacisk na projekty upowszechniające odnawialne źródła energii.

Przewodniczący senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu Stanisław Gawłowski ocenił, że tyski projekt może być nie tylko wzorem w Polsce, ale też należy do najlepszych przedsięwzięć tego typu w Europie. „Warto tego typu pomysły przenosić do innych polskich miast; dziś Tychy są w tej dziedzinie wyjątkiem, a nie powinny” – powiedział senator.

„Lokalna energetyka oparta na odnawialnych źródłach może stać się dźwignią, kołem zamachowym – jak stało się to w przypadku naszej spółki, w której osady ściekowe i odpady traktujemy jako zasób – potencjał, który chcemy wykorzystać w sposób najbardziej efektywny ekologicznie i ekonomicznie” – wyjaśnił Zbigniew Gieleciak, prezes RCGW S.A.

Przedstawiciele senackiej komisji podkreślali, iż duże wrażenie zrobiła na nich skala, zastosowane technologie i umiejętność wykorzystania regionalnego rynku odpadów biodegradowalnych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz zasilania nimi najbardziej energochłonnych obiektów komunalnych. Synergia energetyczna obu tyskich obiektów jest godna upowszechnienia i naśladowania przez inne samorządy – oceniono.

Wyjazdowe posiedzenie komisji odbyło się w Urzędzie Miasta Tychy. Podczas posiedzenia „O dobrych praktykach RCGW w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i energetyki odnawialnej” mówił prezes RCGW S.A., Zbigniew Gieleciak.


Źródło : https://www.rcgw.pl/