Test syren miejskich.

 


We wtorek 23 listopada w godzinach od 9.00 do 13.00 przeprowadzony zostanie krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Emitowany będzie dźwięk ciągły, trwający 3 minuty.

Trening zostanie przeprowadzony na podstawie § 8 punktu 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).


Źródło : https://umtychy.pl/