Bezpieczne lato w Tychach.

 


Ostatnie spotkanie z cyklu „Bezpieczne lato w Tychach” za nami. Spotkania z policjantami na placach zabaw cieszą się dużym powodzeniem. Przy współpracy mundurowych z tyskim magistratem oraz Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej młodzi mieszkańcy miasta otrzymują porządną dawkę wiedzy o bezpieczeństwie.

Wczoraj na placu zabaw przy ul. Kopernika odbyło się edukacyjne spotkanie z dziećmi. To już czwarta odsłona akcji profilaktycznej „Bezpieczne lato w Tychach”. Mając na uwadze wspólny cel czyli bezpieczeństwo dzieci, policjanci włączyli się w przeprowadzanie pogadanek z najmłodszymi tyszanami. Profilaktyka jest bardzo ważna od najmłodszych lat i procentuje w przyszłości. Każde spotkanie jest bardzo ciekawe zarówno dla dzieci jak i dla funkcjonariuszy. Dzieci z zainteresowaniem słuchają o zasadach bezpiecznych zabaw podczas wakacji i aktywnie uczestniczą w rozmowach. Policjantów z kolei na spotkaniach pozytywnie zaskakuje duża wiedza z zakresu niebezpieczeństw jakie czyhają na dzieci, co zapewne jest efektem rozmów edukacyjnych zarówno z rodzicami jak i opiekunami w placówkach edukacyjnych. Spotkanie zakończyło się licznymi pytaniami nie tylko z zakresu bezpieczeństwa ale i na temat pracy policjanta. Dzieci z wielkim zainteresowaniem dopytywały o umundurowanie i wyposażenie funkcjonariuszy. Kto wie być może w przyszłości ich zainteresowanie stanie się realne i zasilą szeregi mundurowych.


Źródło : https://tychy.policja.gov.pl/