Przejście dla pieszych na ulicy Chemików przejdzie modernizację.

 


Powiat Bieruńsko – Lędziński otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 59065, ul. Chemików w Bieruniu w km od 0+975 do 0+995”. Wartość projektu to 60 000 zł, natomiast dofinansowanie wyniesie 80% wartości projektu.

Przejście dla pieszych z nowoczesną sygnalizacją świetlną zlokalizowane będzie na wysokości ulicy Chemików 3, w pobliżu pawilonu SPECTRA i dworca autobusowego. Jego realizacja znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu.

Przejście

W ramach zadania planowane jest wykonanie oświetlenia dedykowanego polegającego na zastosowaniu opraw oświetleniowych o asymetrycznym rozsyle strumienia świetlnego. Dodatkowo wykonane zostaną rampy krawężnikowe na całej szerokości przejścia dla pieszych.

Pochylenie chodnika oraz ścieżki pieszo-rowerowej na rampie nie będzie większe niż 10%. Planowane jest także wykonanie fakturowych oznaczeń nawierzchni, a także pasów wibracyjno-akustycznych.

Gmina Bieruń będzie partycypować w kosztach wkładu własnego wnioskodawcy. Na realizację zadanie przekaże 6 000 zł, co stanowi 50% wartości wkładu własnego do zadania i 10% wartości całego zadania.

  • Wartość zadania: 60 000 zł
  • Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 48 000 zł (80%)
  • Wkład własny wnioskodawcy (Powiatu i Gminy) – 12 000 zł (20%)
  • Wkład Gminy – 6 000 zł (50% wkładu własnego)


Źródło : https://www.bierun.pl/