Obchody Święta Policji w Tychach.

 


Wczoraj na terenie Komendy Miejskiej Policji w Tychach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. W uroczystości wzięli udział pracownicy cywilni, funkcjonariusze jednostki oraz zaproszeni goście.W tym roku przypada 102. rocznica powstania Policji Państwowej. Tegoroczne obchody Święta Policji zostały objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka.

W tym roku obchodzimy 102. rocznicę powstania Policji Państwowej. Swoim patronatem honorowym tegoroczne obchody Święta Policji objął Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji odbyła się na terenie Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Wśród zaproszonych gości byli tyscy komendanci w stanie spoczynku, przedstawiciele władz miasta, Związków Zawodowych Policjantów i Pracowników Cywilnych, Związków Emerytów i Rencistów Policyjnych, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, tyskiej Prokuratury, Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Tychach przez dowódcę uroczystości i wprowadzenia Sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Po odegraniu Hymnu Państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich pomordowanych i poległych w służbie policjantów.

Następnie Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Arkadiusz Konowalski powitał wszystkich gości oraz podziękował mundurowym za codzienną służbę, oddanie i ofiarność. Szef tyskiej komendy podkreślił, że policjanci każdego dnia rzetelnie i z dużym poświęceniem oddają się służbie, strzegąc porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Komendant Miejski Policji w Tychach zwrócił się także z podziękowaniami do władz miasta oraz do przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji, z którymi współpracują tyscy policjanci. Na koniec podziękował również pracownikom cywilnym za codzienne zaangażowanie oraz rodzinom mundurowych za cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie.

Podczas apelu Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Arkadiusz Konowalski w asyście swojego zastępcy nadkom. Pawła Rybarczyka wręczył policjantom nominacje na wyższe stopnie policyjne.

W tym roku awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało w sumie 83 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów starszych 1 policjant, w korpusie oficerów młodszych awansowało 2 policjantów, w korpusie aspirantów 26 policjantów, w korpusie podoficerów 43 policjantów, a w korpusie szeregowych 11 policjantów. Ponadto Zastępca Prezydenta Miasta Tychy Maciej Gramatyka wręczył wyróżnienia 10 funkcjonariuszom za szczególne zaangażowanie w służbie na rzecz bezpieczeństwa publicznego miasta Tychy.

Wszystkim nominowanym i wyróżnionym gratulujemy, a z okazji Święta Policji wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu zawodowym, jak i w osobistym.


Źródło : https://tychy.policja.gov.pl/