Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia.

 


Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia. Inicjatywa ta wróciła po rocznej przerwie i przeprowadzona zostanie w Bieruniu już po raz szósty. Mieszkańcy do wykorzystania mają 400 000 złotych – połowę tej kwoty na projekty ogólnomiejskie (duże), a drugą połowę na projekty mniejsze, realizowane w danym rejonie miasta.

Uruchomiona została odświeżona platforma internetowa do obsługi Budżetu Obywatelskiego: www.bierun.budzet-obywatelski.org. Pracownicy Urzędu Miejskiego są w pełnej gotowości, by służyć Wam poradą, wsparciem i wiedzą. Zachęcamy do zadawania pytań i podejmowania przemyśleń na temat tego, jak rozwinąć i ulepszyć nasze miasto.

BO

Projekty składać można w dwóch kategoriach:

  • Projektem o charakterze ogólnomiejskim dotyczącym ogółu mieszkańców całego miasta, a więc projektem dużym jest projekt, którego szacunkowy koszt realizacji mieści się w zakresie kwoty od 80 000  do 200 000 zł.
  • Projektem o charakterze ogólnomiejskim dotyczącym określonego rejonu miasta (małym) jest projekt, którego szacunkowy koszt realizacji jest niższy niż 80 000 zł.

Na składanie propozycji projektów mieszkańcy mają prawie 4 tygodnie: start 16 lipca, natomiast zakończenie tego etapu – 8 sierpnia.

bo

Po etapie weryfikacji złożonych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego i po etapie ich prezentacji przez autorów na otwartych spotkaniach z zainteresowanymi mieszkańcami nastąpi głosowanie.

Etap głosowania trwać będzie przez 2 tygodnie – od 4 października do 17 października 2021 roku. Pod koniec października znane będą wybrane przez mieszkańców do realizacji projekty. Zostaną one wpisane do budżetu miasta na 2022 rok.


Źródło : https://www.bierun.pl/