Podpisano umowę na dofinansowanie termomodernizacji budynków gminnych.

 


W piątek, 11 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisana zostało umowa, no mocy której nasze miasto otrzyma 5,3 miliona złotych dofinansowania pochodzacego ze środków Unii Europejskiej na modernizację energetyczną pięciu budynków użyteczności publicznej. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje tą inwestycję.

Mowa tu o kompleksowej termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej, która przyczyni się nie tylko do zdecydowanej poprawy estetyki kilku miejsc w Bieruniu, ale również przyniesie wymierny efekt ekologiczny.

Inwestycja obejmuje przeprowadzenie prac wpływających na poprawę parametrów energetycznych czterech budynków użyteczności publicznej i jednego budynku mieszkalnego, tj.:

 • Budynku socjalnego, mieszczącego mieszkania komunalne i Dzienny Dom Pobytu Seniora „SENIOR +” lokalizowany przy ul. Chemików 139
 • Budynku filii Przedszkola nr 1 mieszczącego się przy ul. Kamiennej 17 w Ścierniach
 • Budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Licealnej 17a (dawne Gimnazjum nr 2)
 • Budynku zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 292, gdzie mieści się Świetlica Wsparcia Dziennego ISKIERKA oraz modelarnia LOK
 • Budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Wawelskiej 31, w którym mieszkania udostępniane są na szczególnych warunkach (stary obiekt mieszkalny na Skwerze Powstańców Śląskich).

Do najważniejszych prac, jakie przeprowadzone będą w ramach zadania należą:

 • wymiana kotła na kocioł gazowy co i ccw,
 • modernizacja instalacji ogrzewania
 • modernizacja instalacji elektrycznej
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • wykonanie izolacji i ocieplenie fundamentów,
 • ocieplenie dachu i wymiana pokrycia dachowego
 • przebudowa elewacji
 • renowacje kominów


Źródło : https://www.bierun.pl/