Rekordowa liczba pracujących cudzoziemców w śląskim.

 


Znacznie wzrosła liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu społecznym w województwie śląskim. Na koniec marca legalnie pracujących obcokrajowców w naszym regionie było ponad 66 tys. osób. To o 3 tysiące więcej niż w grudniu 2020 r. i blisko 10 tysięcy więcej niż pod koniec 2019 r.

W całej Polsce legalnie pracujących cudzoziemców na koniec marca br. było ponad 766 tys., a na koniec kwietnia przeszło 780 tys.Od kilkunastu lat liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie. – Epidemia Covid-19 niewątpliwie miała duży wpływ tę statystykę, bo w drugim kwartale ubiegłego roku odnotowaliśmy spadek liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych – wiązało się to z zamknięciem granic i lockdownem. Natomiast, gdy już granice zostały odblokowane, w drugiej połowie ubiegłego roku,obcokrajowcy ponownie zaczęli przyjeżdżać do Polski do pracy. I tak na koniec grudnia 2020 r. do ubezpieczeń społecznych w całym kraju zgłoszonych było ponad  725 tys. obywateli innych państw, w tym w województwie śląskim 63 tys. osób – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Najwięcej obywateli Ukrainy

W marcu tego roku liczba legalnie pracujących obcokrajowców wynosiła 766 tys. Największy wzrost wśród zagranicznych pracowników nastąpił  w przypadku obywateli Ukrainy. Również w województwie śląskim najwięcej cudzoziemców, którzy podjęli zatrudnienie to Ukraińcy. Na koniec marca składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane były za ponad 53 tys. obywateli z ukraińskim paszportem, to o prawie 2 tys. więcej niż na koniec 2020 r. Drugą narodowością, która najliczniej przyjeżdża do naszego regionu w celu podjęcia legalnej pracy to obywatele Białorusi – 2,2 tys. osób, następnie to Gruzini – ponad 1,7 tys. osób, kolejnoobywatele Mołdawii – 909 osób, Rosji – 674 osób, Rumunii, Włoch i Czech – z każdego z tych krajów w granicach powyżej 340 osób.

Z różnych stron świata

Na terenie województwa śląskiego pracują obywatele jeszcze z około 100 państw, z różnych zakątków świata, czasem bardzo odległych i egzotycznych. I tak w bielskim oddziale mamy trzech Kolumbijczyków, a w chorzowskim ZUS trzech Laotańczyków. W częstochowskim oddziale zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych jest dziewięciu mieszkańców Indonezji, w rybnickim ZUS trzech Senegalczyków, w sosnowieckim ZUS 128 Chińczyków, natomiast w zabrzańskim ZUS – czterech obywateli Kamerunu.

– Dane statystyczne Zakład Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, jak np. umowa o pracę, czy zlecenie. W tych statystykach ujęte też są osoby, które w Polsce prowadzą własną firmę. Należy jednak pamiętać, że nie każdy legalnie pracujący w Polsce cudzoziemiec musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS. Niektórzy z nich pracują na umowach nieoskładkowanych lub ubezpieczają się w KRUS – dodaje rzeczniczka.

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w województwie śląskim

Oddział 31.03.2021 31.12.2020 r. 31.12. 2019 r.
Bielsko-Biała 10 046 9200 8541
Chorzów 12 782 12482 11382
Częstochowa 12 045 11217 10858
Rybnik 11 358 10619 9471
Sosnowiec 6 772 6499 5433
Zabrze 13 383 13022 11107
razem woj. śląskie 66 386 63039 56792