Miasto Tychy zwolni przedsiębiorców z części opłat za koncesję.

 


Na ostatniej (29.04) sesji Rady Miasta Tychy, radni przyjęli uchwałę zwalniającą przedsiębiorców z części opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Tą decyzją chcą pomóc restauratorom i właścicielom pubów, których dotknął kryzys w branży wywołany pandemią koronawirusa. Podobną uchwałę zwalniającą z opłat za koncesję alkoholową za pierwsze 4 m-ce 2021 roku radni przyjęli w styczniu.

Przyjęta uchwała zakłada zwolnienie gastronomów z opłaty za koncesję alkoholową w okresie od maja do końca sierpnia 2021 roku. Przedsiębiorcy, którzy uiścili już opłatę tę opłatę otrzymają zwrot środków (w wysokości drugiej raty czyli 1/3 opłaty).

Uchwała została wprowadzona z inicjatywy radnych Rady Miasta Tychy.

Urząd miasta szacuje, że wprowadzona dziś ulga uszczupli budżet miasta ok. 120 tys. złotych. Z ulgi może skorzystać ponad 130 tyskich przedsiębiorców. W okresie od 1 stycznia – 30 kwietnia 2021 roku ze zwolnienia z opłaty za koncesję alkoholową skorzystało 135 gastronomów.


Źródło : http://umtychy.pl/