MZUiM Tychy przypomina o czyszczeniu przepustów.

 


Zgodnie z prognozami meteorologicznymi w najbliższych dniach należy spodziewać się opadów deszczu. To moment, by przypomnieć o czyszczeniu przepustów. Kto powinien je czyścić?

Do obowiązków zarządcy drogi  należy oczyszczanie rowów znajdujących się w pasie drogi publicznej, ale  bardzo często dochodzi do sytuacji, że  rowy są drożne, a i tak odwodnienie nie jest w pełni sprawne. Powodem są zapchane przepusty.

–  Nie może ich oczyścić samorząd, bo w świetle ustawy o drogach publicznych, obowiązek utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi – mówi Agnieszka Kijas, rzecznik Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. – Minimalna średnica rury pod zjazdem powinna wynosić 40 cm, a dodatkowo zjazd powinien posiadać trwałe, obustronne murki oporowe.

Brak stałej, systematycznej konserwacji przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone przepusty nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów.

– Problemem jest również celowe niszczenie i zaśmiecanie rowów, a także zasypywanie przepustów kamieniami – wyjaśnia A. Kijas i dodaje – Apelujemy do mieszkańców o sprawdzenie i bieżące oczyszczanie przepustów leżących przy prywatnych działkach. Chodzi przecież nie tylko o porządek i estetykę, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/