Powiatowy Urząd Pracy w Tychach wstrzymuje do odwołania nabory wniosków.

 


W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną Powiatowy Urząd Pracy wstrzymuje do odwołania nabory wniosków na:
  1. Finansowanie działalności gospodarczej,
  2. Finansowanie szkoleń i studiów podyplomowych,
  3. Staże,
  4. Prace interwencyjne,
  5. Bony zatrudnieniowe,
  6. Bony zasiedleniowe,
  7. Doposażenia stanowiska pracy.
Na bieżąco realizowane są zadania związane ze wsparciem przedsiębiorców w ramach „Tarczy Antykryzysowej”.
Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo, obsługa klientów urzędu odbywa się telefonicznie lub mailowo.
Wszelką korespondencję można składać zarówno pocztą tradycyjną jak i z wykorzystaniem systemów elektronicznych. W siedzibie urzędu (na parterze przy portierni) znajduje się skrzynka podawcza przeznaczona na korespondencję dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.
W sprawach wyjątkowych, których nie można załatwić w wyżej opisany sposób istnieje możliwość osobistej wizyty w urzędzie po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/