Urząd Gminy Bojszowy do odwołania zawiesza bezpośrednią obsługę Mieszkańców.

 


Informujemy, że z powodu wzrastającej ilości zachorowań na terenie Gminy Bojszowy (w tym również pośród pracowników) Urząd Gminy Bojszowy w okresie od 8 marca do odwołania zawiesza bezpośrednią obsługę Mieszkańców.

Kontakt z urzędem będzie możliwy poprzez:

Korespondencję (pisma, wnioski) można zostawiać w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem głównym do urzędu (skrzynka dozorowana jest w godzinach pracy urzędu).

Prosimy o korzystanie z e-płatności (podatki, opłaty skarbowe) – numer rachunku bankowego 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002.

Płatności za odpady komunalne dokonujemy na indywidualne numery kont podane w zawiadomieniach o wysokości stawki
(numer można przypomnieć także telefonicznie 32 2189366 wew. 186.)


https://bojszowy.pl/