Moja Wielkanocna Pisanka – konkurs.

 


Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Moja Wielkanocna Pisanka”. Prace należy składać w placówce do 19 marca br.

Termin składania prac: 19 marca 2021r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 1  kwietnia  2021 r.

Termin wystawy pokonkursowej: 1 kwietnia  – 30 kwietnia 2021 r.

Konkurs ma na celu

– propagowanie  tradycji Świąt Wielkanocnych poprzez

 ozdabianie jaj przeznaczonych do dekoracji świątecznego stołu

– prezentacja i popularyzacja  plastycznej twórczości dziecięcej

-prezentacja twórczości osób dorosłych dla których zdobienie pisanek stało się pasją

Przedmiotem konkursu

-są oryginalne wzory i ozdoby wykonane na wydmuszkach jaj

Warunki konkursu

-prace należy składać w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem

-każda praca powinna  mieć dołączoną karteczkę /przymocowaną do wydmuszki/ na której podane są dane osobowe autora- imię, nazwisko, wiek autora, telefon kontaktowy, adres placówki

Uczestnicy:

-dzieci od lat 5

-młodzież

Ocena prac:

Jury powołane przez organizatorów oceni prace uwzględniając podział na grupy wiekowe :

  •      I   kategoria   5-7 lat
  •    II   kategoria   8-10 lat
  •    III  kategoria   11-12 lat
  •    IV  kategoria  13-15 lat

Ogłoszenie wyników

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach  konkursu i terminie odbioru  nagród.

Uwagi

– Wystawa eksponowana będzie od 1 do 30  kwietnia

– Prace  można odbierać do7 maja 2021 r., po tym terminie prace nieodebrane przechodzą  do dyspozycji organizatora.

Za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracy nie zawinione przez organizatorów  nie ponosimy odpowiedzialności.

Instytucje biorące udział w konkursie muszą przy składaniu prac przedstawić listę uczestników (według załącznika), która będzie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji na zewnątrz celem udostępnienia organizatorowi danych osobowych osób małoletnich.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez TSM OSKARD danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r., (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. 101 poz.926 z późniejszymi zmianami).
Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych  zarówno dla osób fizycznych jak i placówek dydaktycznych stanowi załącznik nr 1,2 do niniejszego regulaminu do pobrania na stronie WWW.oskard.tychy.pl        

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac     konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Dodatkowe informacje:

SDK „ Tęcza” Al. Niepodległości 188, tel. 227 – 58 -12

e-mail: tecza@oskard.tychy .pl

pisanka plakatŹródło : https://www.oskard.tychy.pl/