8. edycja Budżetu Obywatelskiego.

 


W czwartek 28 stycznia startuje 8. edycja Budżetu Obywatelskiego! W poprzedniej edycji BO została złożona rekordowa liczba 225 wniosków, z czego aż 165 trafiło pod głosowanie a 79 zostanie zrealizowanych.

Na realizację pomysłów mieszkańców  zaplanowano 5 mln zł. Wnioski można składać od 28 stycznia do 25 lutego br. Wszystkie informacje dotyczące nowej edycji oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu –  www.razemtychy.pl

Harmonogram 8. edycji Budżetu Obywatelskiego:

 • Zgłaszanie projektów: od 28 stycznia do 25 lutego 2021 r.
 • Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów: od 26 lutego do 14 maja 2021 r.
 • Spotkania z mieszkańcami: od 17 maja do 17 czerwca 2021 r.
 • Odwołanie się od oceny negatywnej: od 21 czerwca do 28 czerwca 2021 r.
 • Rozpatrywanie odwołań: od 29 czerwca do 12 lipca 2021 r.
 • Promocja projektów przez mieszkańców: od 13 lipca do 20 września 2021 r.
 • Głosowanie na projekty: od 10 do 20 września 2021 r.
 • Ogłoszenie wyników głosowania: do 7 października 2021 r.
 • Realizacja wygranych projektów: rok 2022.

I ETAP – ZGŁOSZENIE PROJEKTU

– Wniosek może zgłosić każdy mieszkaniec miasta. Osoby niepełnoletnie, muszą jednak mieć  zgodę rodzica  lub opiekuna prawnego.

– Projekt należy złożyć na aktualnym formularzu zgłoszeniowym. Formularz jest dostępny na stronie  www.razemtychy.pl . Można go też   odebrać w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30, pok. 209 lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy al. Niepodległości 49 – mówi  Iwona Bińkowska – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

Wnioski do BO można składać w 2 kategoriach :

1. projekty ogólnomiejskie dotyczące ogółu mieszkańców – 500 000 zł

 • projekty skierowane są do mieszkańców całego miasta, m.in.: zadania na terenie parków, OW Paprocany, wybiegi dla psów itp.;
 • ich lokalizacja obejmuje co najmniej 2 okręgi konsultacyjne;
 • dotyczą placówek oświatowych;
 • wymagana liczba osób popierających wniosek to 40 osób.

2. projekty ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta – 4 500 000 zł

 • mają charakter lokalny i zostaną przyporządkowywane jednemu z dotychczasowych okręgów konsultacyjnych;
 • wymagana liczba osób popierających wniosek to 15 osób.

Wypełniony formularz można:

 • złożyć osobiście w Głównym Punkcie Konsultacyjnym lub BOK UM Tychy;
 • wysłać listownie na adres: Urząd Miasta Tychy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Barona 30 pok. 209; 43-100 Tychy;
 • zeskanować wniosek i wysłać go na adres: kontakt@razemtychy.pl (jednak w tym wypadku: oryginał należy dostarczyć do Głównego Punktu Konsultacyjnego w ciągu 7 dni!).

Wsparcie oferowane mieszkańcom na etapie zgłaszania projektów

– Od 28 stycznia pracownicy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w godzinach pracy Urzędu Miasta będą pełnić dyżur konsultacyjny.   Aby uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza, doprecyzowaniu pomysłu czy oszacowaniu kosztów jego realizacji należy zadzwonić pod numer 32 776 34 55 lub napisać mail na adres  kontakt @razemtychy.pl  – mówi Agnieszka Kryńska z Urzędu Miasta w Tychach.

Wnioski można składać od 28 stycznia do 25 lutego br. Wszystkie informacje dotyczące nowej edycji oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu – razemtychy.pl

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się zaangażować społecznie w budowanie naszego miasta. Liczymy na zaangażowanie mieszkańców także w tej edycji budżetu obywatelskiego!

– Wszystkich, którzy chcieliby zrealizować w naszym mieście swoje pomysły i są gotowi się zaangażować  społecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. To szansa na zmianę i realizację ciekawych projektów, świetna lekcja demokracji i obywatelskiej postawy oraz okazja do poznania wielu fantastycznych ludzi –  mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.


Źródło : http://umtychy.pl/