Wiadukt w ciągu ul. Grota-Roweckiego zostanie wyburzony. W jego miejsce powstanie nowy.

 


Wiadukt kolejowy na ul. Grota-Roweckiego zostanie gruntownie przebudowany. Końcem 2020 roku (18.12.2020) Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach podpisał umowę z wyłonionym w toku postępowania przetargowego wykonawcą – firmą Mostostal Kielce S.A.

– Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota-Roweckiego, jaki biegnie nad torami PKP, to jedno z większych zadań drogowych, jakie będzie realizowane w 2021 roku w Tychach   – mówi Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. – Stary obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy, wybudowany od podstaw.

To jedyna alternatywa, ponieważ stan techniczny obiektu wyklucza drobny remont.

Dodatkowo w sąsiedztwie wiaduktu powstanie kładka, z której będą mogli korzystać piesi i rowerzyści. Zlokalizowana będzie w odległości około 35 m od ul. Grota-Roweckiego po stronie południowo-wschodniej. Co ważne, po przebudowie piesi nadal będą mogli poruszać się po wiadukcie – po obu jego stronach powstaną chodniki.

Formalnie inwestycja już się rozpoczęła. Aktualnie wykonawca zadania, spółka Mostostal Kielce, zajmuje się organizacją zaplecza inwestycji, trwa zatwierdzanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnień z gestorami zewnętrznymi oraz opracowywanie harmonogramu.

Prace w terenie najwcześniej ruszą wiosną, jednak dokładny termin wyburzenia obiektu nie jest jeszcze znany. Zależy on w dużej mierze od ostatecznych ustaleń, jakie aktualnie prowadzone są z PKP i ZTM. Pewne jest natomiast to, że prowadzona w centrum miasta inwestycja będzie generowała utrudnienia w ruchu pieszym, kolejowym, ale przede wszystkim samochodowym.

–   Z chwilą, gdy obiekt zostanie wyburzony nie będzie możliwości przejazdu z ul. Grota-Roweckiego na ul. Dmowskiego czy w al. Jana Pawła II. Objazd będzie prowadził ulicami: Dąbrowskiego, Wyszyńskiego i Jana Pawła II, a w drugą stronę ul. Jana Pawła II, al. Bielską i al. Niepodległości – wyjaśnia z-ca dyrektora MZUiM, Wojciech Łyko. – Zdajemy sobie sprawę, że będą to poważne utrudnienia dla kierowców, ale to był już ostatni moment, by zareagować.   

Planowo kładka pieszo-rowerowa ma być gotowa do połowy grudnia 2021, natomiast wiadukt do lipca 2022 roku.

Łączny koszt zadania wynosi ok.10 mln zł, z czego 3,7 mln zł stanowi dofinansowanie z subwencji ogólnej budżetu państwa.


Źródło : http://umtychy.pl/