Nabór wniosków o udzielenie dotacji – Tarcza Branżowa.

 


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin naboru wnioskówod 19 grudnia 2020r. do 31 stycznia 2021r.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz.U. 2020r. poz. 1842 z późn. zm.). Data obowiązywania: od 19 grudnia 2020r.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 698 609 170 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: tarcza.covid@pup.tychy.pl

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami udzielania dotacji.


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/