Wyznaczenie Aglomeracji Tychy – konsultacje.

 


Od 20 listopada do 10 grudnia trwają konsultacje uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy.

Aglomeracja ta obejmowałaby powiat tyski oraz bieruńsko-lędziński. Wniosek o wyznaczenie Aglomeracji ma na celu uporządkowanie faktycznego stanu systemu kanalizacji zbiorczej ( w tym uwzględnienie stanu faktycznego kanalizacji), uwzględnienia planowanych inwestycji w tym plany modernizacji Oczyszczalni Ścieków. Weryfikowane są również ilości osób korzystających z istniejącej kanalizacji, planowanych do podłączenia, osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji.

Szczegółowe informacje o formie prowadzonych konsultacji oraz szczegóły uchwały na stronie Razem Tychy.


Źródło : http://umtychy.pl/