W Bieruniu powstanie rondo i przejazd pod linią kolejową.

 


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 934 z DK-44 wraz z przebudową skrzyżowania DW-934 z linią kolejową w miejscowości Bieruń. Zadanie dotyczy również pełnienia nadzoru nad przebudową.
W ramach zadania autor dokumentacji będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji, opinii i uzgodnień wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. ZDW w Katowicach wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. Realizacja zamówienia podzielona będzie na trzy etapy.

Etapem pierwszym będzie przekazanie projektu wstępnego do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. W etapie drugim konieczne będzie przekazanie uzgodnionej przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID do dnia 15 listopada 2021 r. Na etapie trzecim nastąpią odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego, który potrwa do 15 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla tej przebudowy mija 30 listopada 2020 r. Kryteriami oceny w tym przypadku będą: doświadczenie zawodowe projektanta posiadającego uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej (30 proc.), dodatkowe kwalifikacje zawodowe sprawdzającego (10 proc.) oraz cena.

Jak wskazuje zamawiający w ogłoszeniu, droga wojewódzka leży we wschodniej części województwa śląskiego. Stanowi połączenie między drogą krajową nr 79 w Mysłowicach i drogą krajową nr 44 w Bieruniu. Łączy się też z drogą ekspresową S1 w rejonie Mysłowic. Droga jest znacznie obciążona ruchem oraz znajduje się w pobliżu przejazdu kolejowego. W związku z tym dochodzi tam często do zatorów drogowych w momencie zamknięcia przejazdu kolejowego dla ruchu samochodów. Ponadto w godzinach szczytu dochodzi do tworzenia się kolejki samochodów poruszających się drogą wojewódzką od strony Imielina.

W wyniku przebudowy dojdzie między innymi do przebudowy drogi klasy technicznej G (DW-934) i drogi klasy technicznej GB (DK-44) i budowy skrzyżowania dwupoziomowego z linią kolejową nr 138 (przejście drogi wojewódzkiej od linią kolejową) oraz budowy ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania DW-934 i DK-44.

Warto przypomnieć, że w 2017 r. droga wojewódzka 934 w Bieruniu, czyli ul. Wawelska została wyremontowana. Przebudowano drogę na długości 300 m. Koszt tego remontu wyniósł 2,2 mld zł.


Źródło : https://www.rynekinfrastruktury.pl/