Pomoc dla bezdomnych.

 


W okresie zimowym, gdy temperatura spada poniżej zera, mundurowi nie pozostają obojętni na los osób potrzebujących pomocy, szczególnie tych narażonych na zamarznięcie. Policjanci, w czasie różnych interwencji i kontroli miejsc, gdzie przebywają bezdomni, informują ich o możliwości skorzystania z różnego rodzaju noclegowni. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, wzorem lat ubiegłych, uruchomił bezpłatną infolinię, gdzie bezdomni mogą uzyskać pomoc w zakresie noclegu i wyżywienia.

Każdego roku w sezonie jesienno-zimowym odnotowuje się wiele przypadków zgonów osób, szczególnie bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest nadmierne wychłodzenie organizmu. Powodem zagrożenia życia osób bezdomnych oraz samotnie mieszkających bywa nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub zatrucie tlenkiem węgla. Policjanci oraz strażnicy miejscy troszczą się też o osoby, które przebywają w miejscach zabronionych, gdzie może dojść do zagrożenia ich życia i zdrowia. Bezdomni nie zważają na to, że większość pustostanów przeznaczonych jest do likwidacji i przebywanie w nich bezpośrednio zagraża ich życiu i zdrowiu ze względu na ich stan techniczny.

Przypominamy, że co roku, od listopada działa specjalna, całodobowa infolinia, obejmująca teren całego województwa śląskiego, gdzie pod numerem telefonu 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy dla osób bezdomnych. Informacje na temat pomocy bezdomnym można także znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

Zdjęcie przedstawia ulotkę na żółtym tle. Od góry w kolorze niebieskim napis: POMOC BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Pod spodem napis w kolorze czarnym: INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCIACH POMOCY W ZAKRESIE NOCLEGU I WYŻYWIENIA UZYSKASZ DZWONIĄC NA CAŁODOBOWY BEZPŁATNY NUMER 987 (numer zapisany pod napisami w kolorze czerwonym). Pod spodem napis w kolorze czarnym: W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZWOŃ PO POMOC NA NUMERY ALARMOWE: 112 -  SŁUŻBY RATOWNICZE 986 – STRAŻ MIEJSKA 999 – POGOTOWIE RATUNKOWE (numery zapisane pod spodem w kolorze czerwonym). Pozioma linia u dołu ulotki oddziela umieszczoną w stopce infografię w kolorze czarnym, przedstawiającą budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i obok napis: ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH, LISTOPAD 2020 R.Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/