Kompania Piwowarska znowu pomaga tyskim strażakom.

 


Kompania Piwowarska cały czas pamięta o innych, bo lubi pomagać! Tym razem pomogła strażakom z Tychów.

We wrześniu br. przekazała Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP w Tychach specjalistyczny sprzęt ochrony osobistej dla strażaków w postaci 24 masek FPS 7000 Dräger wraz z pokrowcami. Sprzęt ten jest kompatybilny z aparatami oddechowymi, których używają w swojej pracy tyscy strażacy i ma służyć w celu zachowania bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych przez nich działań.


Źródło : https://www.kp.pl/