Policjanci sprawdzają czy mieszkańcy stosują się do nowych przepisów.

 


W związku z obowiązującymi od 10 października 2020 roku na terenie kraju nowymi przepisami tyscy policjanci sprawdzają czy mieszkańcy respektują obowiązujące nakazy. Głównym celem mundurowych jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Miejmy na uwadze powagę sytuacji i stosujmy się do obowiązujących przepisów. W ten sposób chronimy siebie i innych. Większość mieszkańców poważnie traktuje obostrzenia, jednak są i tacy, którzy twierdzą, że żadne ograniczenia ich nie dotyczą i świadomie łamią przepisy.

Od 10 października 2020 roku na terenie Polski obowiązują nowe przepisy dotyczące walki z pandemią koronawirusa. Na terenie całego kraju została wprowadzona „żółta strefa”. W związku z rosnącą ilością zakażeń i w trosce o zdrowie i życie mieszkańców tyscy policjanci sprawdzają czy wszyscy stosują się do obowiązujących zaleceń.

Tylko w miniony weekend mundurowi podjęli 97 interwencji związanych z naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów głównie nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniania twarzy. Te potwierdzone interwencje, a było ich 90, zakończyły się łącznie 6 pouczeniami, 123 mandatami karnymi oraz 5 wnioskami do sądu.

Miejmy na uwadze powagę sytuacji i stosujmy się do obowiązujących przepisów. W ten sposób chronimy siebie i innych. Lekceważenie zaleceń może zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu! W tych trudnych czasach trzeba wykazać się odpowiedzialnością za siebie i innych.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/