Rusza III edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

 


Uczniowie szkół ponadpodstawowych w Tychach mogą zgłaszać swoje projekty do trzeciej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski pozwala młodym ludziom zaangażować się w życie społeczności lokalnej, w procesy obywatelskie oraz uczy współdecydowania o tym co powinno być realizowane w mieście. Ponadto jest okazją do zrealizowania wielu projektów np.: zorganizowania zajęć z samoobrony, imprez tematycznych, wyposażenia pracowni (np.: warsztatu fotograficznego, do majsterkowania, krawieckiego) czy utworzenia radiowęzła.

– Zapraszamy do udziału – to niepowtarzalna szansa, żeby naprawdę coś zmienić w swojej szkole. Mamy nadzieję, że młodzieży nie braknie kreatywnych pomysłów na wykorzystanie zaplanowanych dla każdej placówki pieniędzy – mówi Małgorzata Tomaszewska z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy.

Regulamin oraz formularze zgłoszeń dostępne są na stronach:

– Biuletynu Informacji Publicznej : https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/73985 oraz

– na stronie razemtychy.pl w zakładce Młodzieżowy Budżet Obywatelski – EDYCJA III.


Źródło : http://umtychy.pl/